The Best Way To Send Money

Хуурамч гүйлгээний нөхөн олговорын бодлого

Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээтэй холбоотой хуурамч гүйлгээний нөхөн төлбөрийн бодлого
Залилангийн нөхөн төлбөрийн тогтолцооны тухай

PayForex олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг илүү найдвартай, аюулгүй байлгах үүднээс бид зөвшөөрөлгүй ашигласны улмаас үйлчлүүлэгчдэд учирсан хохирлыг нөхөн олгоно.
Нөхөн олговор авахын тулд манай компаниас тогтоосон аргын дагуу нөхөн төлбөр авах хүсэлт гаргах шаардлагатай.

Нөхөн төлбөрийн хамрах хүрээ

Хэрэв таны PayForex данстай холбоотой мэдээллийг гуравдагч этгээд хууль бусаар олж авсан (хулгай, залилан гэх мэт) ба үлдэгдлийг гуравдагч этгээд хууль бусаар ашигласан бол.
Санхүүгийн байгууллагын данстай холбоотой мэдээллийг (үүнд PayForex дансанд бүртгэлтэй) гуравдагч этгээд хууль бусаар олж авсан (хулгайлсан, залилан мэхэлсэн гэх мэт), үлдэгдлийг гуравдагч этгээд хууль бусаар ашигласан бол.

Нөхөн олговрын нөхцөл
 • (1) Хохирол гарсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор компанируу болон цагдаагийн байгууллагад өргөдөл гаргасан байх.
 • (2) Энэ нь анхны өргөдөл байх ёстой эсвэл өмнөх өргөдөл гаргасан өдрөөс хойш нэг жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн байх ёстой.
 • (3) Гэр бүлийн гишүүд болон хамтран амьдрагчдад зориулагдаагүй
 • (4) Нөхөн олговрын журмаар өргөдөл гаргахдаа ирүүлсэн хувийн мэдээллийн тухайд та баримтыг баталгаажуулах, нөхөн олговор олгох журмыг саадгүй хэрэгжүүлэхийн тулд харьяа санхүүгийн байгууллагад мэдээллээр хангахыг зөвшөөрсөн байх.
 • (5) Компаниас тогтоосон шалгалтын нөхцлийг хангах
 • (6) Компаниас нэвтрүүлсэн аюулгүй байдлын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх (хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалт гэх мэт).
Нөхөн олговорт хамрагдаагүй
 • (1) Үйлчлүүлэгчийн санаатай болон бүдүүлэг хайхрамжгүй байдал, хууль тогтоомжийг зөрчил болох зөвшөөрөлгүй ашиглалт
 • (2) Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүй ашиглалт (гуравдагч этгээдийн шахалтаар зөвшөөрөлгүй ашиглах гэх мэт)
 • (3) Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр (гэр бүлийн гишүүд, ойр дотны хамаатан садан гэх мэт) эсвэл зөвшөөрөлтэйгөөр үйлчилгээг ашигладаг хүний гаргасан зөвшөөрөлгүй үйлдэл .
 • (4) Үйлчлүүлэгчийн шилжүүлсэн, зээлдүүлсэн, барьцаанд тавьсан төхөөрөмжийг ашиглах үед
 • (5) Хэрэв үйлчлүүлэгч эдгээр нөхцөл эсвэл Компанийн бусад заалтыг зөрчсөн бол;
 • (6) Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүй ашиглалтын тухай мэдээлэл худал, эсвэл сэжигтэй байгаа бол
 • (7) Үйлчлүүлэгч зөвшөөрөлгүй ашиглахад оролцсон эсвэл сэжиглэж байгаа бол
 • (8) Хэрэв үйлчлүүлэгч өнгөрсөн жилийн хугацаанд өөр нөхөн олговрын өргөдөлд үндэслэн нөхөн төлбөр авсан бол
 • (9) Үйлчлүүлэгч зөвшөөрөлгүй ашиглалтын шалгалттай хамтран ажиллахгүй байх үед
 • (10) Үйлчлүүлэгч зөвшөөрөлгүй ашиглалтын улмаас хохирлыг нэмэгдүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд
 • (11) Зөвшөөрөлгүй ашиглалтын улмаас үйлчлүүлэгчид бодитоор учирсан мөнгөн хохирлоос бусад хохирлын хэмжээ
 • (12) Дайн, гамшиг, тахал, газар хөдлөлт зэрэг нийгмийн үймээн самууны үед зүй бусаар ашиглах.
 • (13) Компанийн үндэслэлээр зохисгүй гэж үзсэн бусад тохиолдол
Нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Бүх үнийн дүн
*Хэрэв гуравдагч этгээдээс нөхөн төлбөр авсан бол хохирлын хэмжээ болон нөхөн төлбөрийн дүнгийн зөрүүг нөхөн төлнө.
* Мөрдөн байцаалтын үр дүнгээс хамааран бид холбогдох санхүүгийн байгууллагаас нөхөн төлбөрийн хэмжээг төлж болно.

Хуурамчаар хохирсон цагаасаа эхлэн нөхөн төлбөр нэхэмжлэх хүртэлх журам

Цагдаагийн байгууллагад нэн даруй хохирлын мэдүүлэг өгнө үү.
*Хэрэв энэ мэдэгдлийг хийгээгүй бол нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл хүчингүй болно.

Хохирол гарсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор манай компанид дараах агуулга бүхий нөхөн төлбөрийг гаргана уу.
*Заасан хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд нөхөн төлбөр авах эрхгүй болохыг анхаарна уу.

Хүсэлт илгээх арга
 1. PayForex эсвэл манай вэбсайт дээрх Бидэнтэй холбогдох маягтыг ашиглан бидэнтэй холбогдоно уу.
 2. Текстэнд "Зөвшөөрөлгүй ашиглалтын нөхөн төлбөр авах хүсэлт" гэж бичнэ үү.
 3. Бүртгүүлэхийн тулд дараах мэдээллийг бөглөнө үү
 4. Өргөдөл гаргагчийн мэдээлэл
  • Хэрэглэгчийн дансны дугаар
  • Бүтэн нэр
  • Төрсөн өдөр
  • имэйл хаяг
  • Хаяг
  • утасны дугаар
  Хуурамч гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл (*)
  • Хохирол амссан өдөр болон цаг
  • Мөнгөн дүн
  • Алдагдал хэрхэн гарсан
  (*) Баталгаажуулах аргыг гүйлгээний түүхийг харна уу.
  Цагдаагийн хэлтэст өгсөн хохирлын мэдүүлгийн мэдээлэл (хоосон бол хүчингүй)
  • Мэдэгдэл гаргасан огноо
  • Бичиг баримтын дугаар (зөвлөлдөөн хүлээн авсан бол зөвлөгөөний баримтын дугаар)
  • Тайлангийн цагдаагийн гарын үсэг
 5. Илгээхээсээ өмнө агуулгад орхигдуулсан зүйл байхгүй эсэхийг шалгана уу.
 6. Таны нөхөн олговрын өргөдлийг хүлээн авсан тул биднээс хариу иртэл түр хүлээнэ үү.
Материалаа өгч дууссаны дараах үйл явц

Бид журмын дагуу өргөдлийн маягтаас таны статусыг хянан үзэх болно.
Шалгалтын дүн болон нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой үед хэрхэн шилжүүлэх талаар таны бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаягаар мэдээлэх болно.
*Хүсэлт гаргаснаас хойш хянан дуусах хүртэл хугацаа шаардагдана.
* Нөхөн олговрыг манай компанийн тогтоосон аргын дагуу хийгдэнэ.
*Бид нөхөн олговор олгох өргөдлийн агуулгыг бизнесийн хамтрагчдаа өгөн, нөхөн олговрын талаар авч хэлэлцэх болно.

Нөхөн төлбөртэй холбоотой холбоо барих хаяг

22F Sumitomo Fudosan Roppongi Grand Tower, 3-2-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan 106-6222
Queen Bee Capital Co., Ltd. Дэмжлэгийн ширээ
Утас: 0120-808-774
Ажлын цаг: Ажлын өдрүүдэд 9:30 - 17:30

Хуурамч гүйлгээний ил тод байдлын стандартууд

Дээрх нөхөн төлбөртэй холбоотой залилангийн гүйлгээ гарсан эсвэл гарах магадлалтай тохиолдолд залилангийн гүйлгээний арга хэлбэрийг үндэслэн хохирол (хоёрдогч хохирол) тархахаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай гэж бид үздэг. Үүнтэй ижил төстэй хэрэг гарахгүй байх нь ашигтай, учирсан хохирлын хэмжээ, хэргийн тоо зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл их байгаа тохиолдолд бид түншүүдтэйгээ шуурхай хамтран ажиллан шаардлагатай мэдээлэллийг бид танд хүргэх болно.

Хууль батлагдсан огноо

44316