The Best Way To Send Money

Хариуцлага

Манай вэбсайтад тавигдсан мэдээлэл нь тухай үеийн мэдээлэл ба үүнийг тодорхой заасан эсэхээс үл хамааран бид түүний зах зээлд нийцэх, зорилгодоо нийцэх, эрх мэдэл, хууль ёсны байдал, үнэн зөв гэсэн баталгаа өгөхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй.
Queenbee Capital Co., Ltd нь энэ сайтад өгсөн өгөгдөл, мэдээллийн үнэн зөвийг баталгаажуулахын тулд бүх хүчин чармайлтаа гаргадаг. Гэсэн хэдий ч, энэ сайтаас өгсөн мэдээлэл нь техникийн алдаа эсвэл бичгийн алдаа агуулагдаж болох юм. Энэ сайт дээрх мэдээллийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх эсвэл шинэчлэх боломжтой. Нэмж дурдахад бид энэ сайтад дурдсан бүтээгдэхүүн ба/эсвэл үйлчилгээг ямар ч үед урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр сайжруулж/эсвэл өөрчилж болно.

Бусад вэбсайтуудын холбоосын тухай

Манай вэбсайтаас холбосон манай компаниас бусад вэбсайтад нийтлэгдсэн контентод бид оролцдоггүй. Мөн тухайн вэбсайт дээрх хувийн мэдээлэл болон аюулгүй байдлыг бид хариуцахгүй болохыг анхаарна уу.

Зохиогчийн эрх

Манай вэбсайтад нийтлэгдсэн бүх контент нь Queen Bee Capital Co., Ltd. Хариуцдаг ба хувийн зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахыг хориглодог.