The Best Way To Send Money

Санхүүгийн гэмт хэргээс болгоомжил!

Үнэт хөрөнгөө хамгаалах үүднээс хилийн чанадад мөнгөн гуйвуулга ашиглан залилан мэхлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэргээс маш болгоомжтой хандана уу.

хохирол учруулахгүйн тулд

Санхүүгийн гэмт хэргийн бүлэглэлүүд таны хөрөнгөд ойртхын тулд нарийн арга техникийг ашигладаг. Үйлдэл хийхээсээ өмнө тайван байж, найдвартай мэдээлэл аваарай.

Илгээх данс (хүлээн авагч) нь таны итгэж болох хүн мөн үү?

Хүлээн авагчийн мэдээлэл тодорхойгүй байсан тул бид түүнтэй холбогдох боломжгүй тохиолдол гарсан. Шилжүүлгийг гүйцэтгэхийн өмнө хүлээн авагчийн хэн болохыг тодорхой баталгаажуулна уу.

Хэтэрхий сайхан санал биш гэж үү?

Өөрийн нэрийн өмнөөс данс бүртгүүлэх гэх мэт PayForex-тэй холбоотой мэт дүр эсгэн хөрөнгө оруулалтын хүсэлтийг хүлээн авах боломжтой боловч тэд бидэнтэй ямар ч холбоогүй гэдгийг анхаарна уу.

Хэрэв та сэжигтэй санагдаж байвал

Хэрэв та сэжигтэй гэж үзэж байгаа бол ганцаараа шийдвэр гаргалгүй, хэрэглэгчийн захиргааны байгууллага болон цагдаагийн байгууллагатай урьдчилан зөвлөлдөөрөй. Мөн PayForex-ийн харилцагчийн хэлтэсрүү холбогдоно уу. Цагдаагийн байгууллага болон холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангахад хамтран ажиллана.
PayForex-ийн харилцагчийн хэлтэс Утас: 03-6809-2785 (Ажлын өдрүүдэд 09:30-17:30) Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын хариуүагч

Холбогдох мэдээлэл

Санхүүгийн гэмт хэргийн арга барил, сүүлийн үеийн мэдээллийг шалгаж, хохирогч болохоос болгоомжилно уу.