The Best Way To Send Money

Kumontak

Lagyan ng space ang bawat salita upang maipakita ang tamang hinahanap
送金依頼額どおりの送金はできますか?

可能です。その際は「着金額指定サービス」をご利用ください。

「着金額指定サービス」とは、着金の際に関係銀行手数料が差し引かれないように、一律2,500円をお支払いいただければ、PayForexが2,500円を超えて発生した手数料分を負担するサービスです。

PayForex上にて海外送金依頼時に「着金額指定サービス」にチェックを入れてお手続きください。

  • 一部国・地域もしくは銀行向け送金の場合、着金額指定サービスはご利用できませんのでご注意ください。詳細はサポートデスクまでお問い合わせください。

Nakatulong ba ang impormasyong ito?

Hindi ito na-resolba

Related questions