The Best Way To Send Money

Лавлагаа

Олон үг хайхдаа үгсийг зайгаар тусгаарлана уу
受取人登録した受取人の削除ができますか?

PayForex「ホーム」-「受取人一覧」にて受取人の削除が可能です。

受取人口座削除方法
  1. 「ログイン」後、「受取人一覧」を選択

  2. 「受取人口座」に表示された該当受取人を選択

  3. ゴミ箱をクリックすると削除されます。


Энэхүү мэдээлэл нь танд хэрэг болсон уу?

Асуудлаа шийдэж чадаагүй бол

Холбогдох асуулт