The Best Way To Send Money

Kumontak

Lagyan ng space ang bawat salita upang maipakita ang tamang hinahanap
受取人登録した受取人の削除ができますか?

PayForex「ホーム」-「受取人一覧」にて受取人の削除が可能です。

受取人口座削除方法
  1. 「ログイン」後、「受取人一覧」を選択

  2. 「受取人口座」に表示された該当受取人を選択

  3. ゴミ箱をクリックすると削除されます。


Nakatulong ba ang impormasyong ito?

Hindi ito na-resolba

Related questions